Victum Omsorg

Victum Omsorg bedriver äldreomsorg i form av vårdboende och hemtjänst.

Victum Omsorg kännetecknas av att:

  • Vi arbetar utifrån den enskildes behov, önskemål och förutsättningar och ger en värdig och trygg vård och omsorg.
  • Vi ser vikten av att skapa en vardag som upplevs som meningsfull och hanterbar.
  • Vi är angelägna att den enskilde möts av engagerad och kunnig personal som med ödmjukhet och respekt strävar efter att skapa livskvalité med utgångspunkt från att varje människa är unik.

 

Våra verksamheter

  • KVS Vårdboende – Vejbystrand
  • Sävjahus Vårdboende – Uppsala
  • Orion omvårdnadsboende – Enköping